bonga

Bonga původem pochází z Kuby a jsou to dva bubínky, které k sobě jsou navzájem spojené. Můžou být větší, pak se jim říká samice (hembra) nebo menší a pak je to samec (macho). Původně se na ně hrálo rukama, později se staly součástí bicích souprav. Hrát na ně je možné jak rukama, tak paličkami. Hráči se španělsky říká bongista-bongocero.
V současnosti jsou velmi rozšířené napříč všemi hudebními žánry.
conga (tumba-vlevo, congo - vpravo)

Conga (konga) stejně jako bonga pochází původně z Kuby, kde vznikly z bubnů afrických otroků. Používají se především v latinsko-americké hudbě.
Základní sestava kong je pár, stejně tak jako u bong bývají občas spojené na stojanu. To platí ovšem jen pro levnější verze většinou nevalné kvality.
Profesionální konga stojí buďto na zemi nebo na samostatném stojanu. Takto utvořený set je možné rozšířit po maximálně 5 bubnů v soupravě.
Na konga se hraje rukama, popřípadě v kombinaci s jednou krátkou paličkou od clave.
Většinou se na ně ale hraje rukokladem s pěti různými údery, které tvoří základ daného rytmu (cha-cha, mambo, merengue, bolero, cumbia a další).